Lưu trữ: Softwave

Phần mềm cắt nối file-FFSJ (.001,.002,.003,.__a,.__b,.__c)

phan_mem_FFSJ-01

Phần mềm nối file, cắt file FFSJ – Viết tắt của Fastest File Splitter and Joiner là một chương trình cơ động dùng để chia, nối các file có dung lượng lớn thành nhiều file có dung lượng nhỏ hơn cực tốt. Ta hãy đi xem những tính năng của nó …

Như ta biết thì hầu hết các trang cho upload file trên mạng ( host ) đều có giới hạn dung lượng file upload lên, các trang phổ biến là 100MB ( giờ đã nâng lên 200MB ), trong khi có nhiều file phim, game dung lượng khoảng...

Đọc thêm